Andra II

Alt
NameAndra II
ColorSirma
Birth Day01.01.1986
SexS
BreedHolšteinas
Place of birthVācija
Cantus
Holšteinas 1981
Sirma | Vācija
Caletto I
Holšteinas 1975
Bēra | Vācija
Cor De La Bryere
Francijas jājamzirgs 1968
Tumši bēra
Deka
Holšteinas 1967
Bēra | Vācija
Monoline
Holšteinas 1975
Sirma | Vācija
Roman
Holšteinas 1960
Sirma | Vācija
Usa
Holšteinas 1900
Gilda
Holšteinas 1970
Vācija
Meteor
Angļu pilnasinis 1963
Chief
Angļu pilnasinis 1953
Bēra
Mitsouka
Angļu pilnasinis 1900
Oldmarie
Francijas jājamzirgs 1900
Meistergrad
Holšteinas 1900
Helga
Holšteinas 1900

Horse Rating