Wiebke II

Alt
NameWiebke II
ColorTumši bēra
Born Day01.01.1984
SexS
BreedHolšteinas
Place of birthVācija
Caletto II
Holšteinas 1978
Tumši bēra | Vācija
Cor De La Bryere
Francijas jājamzirgs 1968
Tumši bēra
Rantzau
Angļu pilnasinis 1946
Ruda
Quenotte
Francijas jājamzirgs 1900
Deka
Holšteinas 1967
Bēra | Vācija
Consul
Holšteinas 1960
Bēra
Oekonomie
Holšteinas 1900
Carline
Holšteinas 1900
Bēra
Korenbleem
Angļu pilnasinis 1960
Tumši sirma
Palestine
Angļu pilnasinis 1900
CornFlower II
Angļu pilnasinis 1900
Hospital
Holšteinas 1900
Dzidri bēra
Figaro
Holšteinas 1900
Liste
Holšteinas 1900

Horse Rating