Vandalin

Alt
NameVandalin
ColorSirma
Born Day01.01.1983
SexS
BreedHolšteinas
Place of birthVācija
Landego
Holšteinas 1977
Sirma
Landgraf I
Holšteinas 1966
Tumši bēra
Lady Killer
Angļu pilnasinis 1961
Bēra | Anglija
Warthburg
Holšteinas 1962
Bēra | Vācija
Germania II
Holšteinas 1900
Sirma
Marlon
Angļu pilnasinis 1958
Bēra | Vācija
Retina
Holšteinas 1952
Sirma | Vācija
Roemerin
Holšteinas 1979
Sirma
Calypso II
Holšteinas 1974
Tumši bēra | Vācija
Cor De La Bryere
Francijas jājamzirgs 1968
Tumši bēra
Tabelle
Holšteinas 1900
Bēra | Vācija
Inderin
Holšteinas 1972
Sirma | Vācija
Capitano
Holšteinas 1968
Sirma | Vācija
Ungarin
Holšteinas 1900

Horse Rating