Dubrava

Alt
NameDubrava
ID NumberLV028048150007
ColorRuda
Born Day22.03.1999
SexS
BreedLatvijas siltasinis
Place of birthz/s Akmeņlauki
Doms
Hanoveras 1983
Tumši bēra | Tērvete
Demosfens II
Hanoveras 1968
Dūkana | Kaļiņingradas z/a
Duo
Hanoveras 1954
Bēra | Vācija
Fistaška
Hanoveras 1961
Dūkana | VDR
Maskava
Hanoveras 1979
Ruda | Tērvete
Mambo
Traķēnas 1971
Bēra | Tērvete
Vega
Hanoveras 1974
Bēra | Kaļiņingradas z/a
Basņa
Hanoveras 1993
Ruds baltskaris | Cerība Z
Bulanaš
Angļu pilnasinis 1975
Bēra | Labinskas z/a
2978 Le Loup Garou
Angļu pilnasinis 1956
Bēra | Francija
3252 Breznica
Angļu pilnasinis 1963
Bēra | Labinskas z/a
Seda
Hanoveras 1976
Bēra | Tērvete
Senāts (Senat II 2509)
Hanoveras 1964
Melna | Vācija
Daira (Dai-Dai)
Hanoveras 1972
Bēra | Kaļiņingradas z/a

Horse Rating