Zirgkopības nozares ciltsdarba aktualitātes

No 2019.gada maija stājās spēkā četras jaunas zirgu audzēšanas programmas, kuras realizē Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija:

No 2019.gada vairs nav spēkā 2 audzēšanas programmas – Latvijas sporta poniju un Latvijā audzējamo rikšotāju šķirņu zirgiem. Pēc jaunās likumdošanas, saskaņā ar zootehnisko regulu, šajās programmās ir pārāk mazs dzīvnieku skaits, lai uzturētu ciltsgrāmatu un audzēšanas programmu. Līdz ar to arī valsts atbalsts netiek plānots.

* Arī otra zirgu audzētāju organizācija (LZB) ir apstiprinājusi savu iesaisti divu LŠZAA izstrādāto audzēšanas programmu realizācijā – Latvijas siltasiņu šķirnes abiem tipiem, līdz ar to visā nozarē ir vienotas prasības zirgu audzēšanas programmu realizācijai.

Svarīgākie akcenti, kas saistoši zirgu audzētājiem un vērtētājiem, līdz ar jaunās  audzēšanas programmas stāšanos spēkā:

Zirgu vērtēšanā izmanto lineārās vērtēšanas lapu, kura ietver sevī zirga lineāro profilēšanu un vērtējumu ballēs, atbilstoši katras šķirnes vai šķirnes tipa standartam.

Viss par zirgu lineāro vērtēšanu ŠEIT

Svarīgākie akcenti, kas saistoši zirgu audzētājiem, līdz ar jaunās  audzēšanas programmas stāšanos spēkā:

Ir jānoslēdz vienošanās ar organizāciju par audzēšanas programmu realizēšanu:

Vienošanās audzētājs_organizācija_2019/2020

Tīršķirnes dzīvnieki ir TIKAI ciltsgrāmatas (VCG) A daļas dzīvnieki. A daļā var tik uzņemti dzīvnieki, ja to vecāki uzņemti A daļā, vai pie statusa paaugstināšanas B daļas ķēves un A daļas ērzeļa pēcnācējs var tikt iekļauts A daļā.

–A daļas A2 klasē sākam uzņemt visus zirgus, kas atbilst prasībām pēc izcelsmes, sākot ar gada vecumu.

audzēšanas programmu realizē ar TIKAI tīršķirnes dzīvniekiem! Tātad ciltsdarbā piedalās saimniecības ar CG A daļas dzīvniekiem.

Sertificēt kā vaisliniekus varēs TIKAI tīršķirnes dzīvniekus, kas uzņemti vai uzņemami VCG!

–Regula ir rakstīta tā, lai atražotu tīršķirnes dzīvniekus.

Pēc 2018.gada 1.novembra ciltsdarbā piedalās tikai tās saimniecības, kuru zirgi ir uzņemti ciltsgrāmatas A daļā!

Izmaiņas audzēšanas programmā:

  • Vaislas ērzeļi

Pārbaudāmajam vaisliniekam un vaislas materiālam sertifikātu izsniedz uz pārbaudes laiku 5 gadi, kurā iegūst ģenētiskās kvalitātes novērtējumu;

Pārbaudāmiem ērzeļiem, kurus vērtē ārpus centralizētas sertifikācijas, izsniedz ierobežotas izmantošanas sertifikātu (izmantošanai savā saimniecībā vai uz noteiktu ķēvju skaitu – 5);

Pēc sertifikāta pagarināšanas, kuru veic pamatojoties uz pēcnācēju kvalitātes vērtējumu, vaislas ērzelis saņem sertifikātu uz neierobežotu darbības laiku.

Ja ērzeli novērtējusi sertifikācijas komisija un pēc visiem rādītājiem ērzelis atbilst vaislas ērzeļa prasībām, vaislinieka īpašnieks papildus iesniedz veterinārārsta slēdzienu par rentgenoloģisko izmeklējumu rezultātiem (ODC, špats, navikulārais sindroms).

Ja sertifikācijas komisijai rodas aizdomas par roreru, kriptorhismu vai citiem iespējami pārmantojamiem defektiem, komisija var nozīmēt veikt papildus izmeklējumus.

  • Ja zirgu īpašnieks vēlas sēklot savas ķēves ar ievesto biomateriālu vai ved sēklot ķēves ar citas ES valsts sertificētajiem vaisliniekiem, tad  par izmantojamo ērzeli /biomateriālu/ pirms sēklošanas ērzeļa īpašnieks
  • Biedrībā iesniedz iesniegumu SERTIFICĒŠANAI, papildus pievienojot:

– Zootehnisko sertifikātu;

– Veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju.

  • Ja persona vēlas iegādāties un ievest Latvijā vaislas materiālu mērķtiecīgai audzēšanai (vaislinieks, sperma, olšūnas, embriji), to jāsaskaņo ar šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību!!
  • Lai pagarinātu sertifikātu, ērzelim ir jābūt iegūtiem un vērtētiem pieciem pēcnācējiem.

– Ja pēcnācēju vidējais vērtējums ir zemāks nekā populācijas vidējais piecu gadu periodā, sertifikātu nepagarina.

Decembrī būs izdota un pieejama Latvijas šķirnes zirgu ciltsgrāmata, 32.sējums, kurā iekļauti zirgi, kuri uzņemti ciltsgrāmatā līdz 2018.gada 1.novembrim.

Grāmata izdota 300 eksemplāros, pieejama bez maksas, primāri LŠZAA biedriem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsties [email protected] vai pa tālr.: 28388360.