“Darīt pareizās lietas” – darbības zirgkopības nozarē sociālās distancēšanās laikā.

Neviens gada sākumā nevarēja iedomāties, ka nonāksim ārkārtas situācijā ar slēgtu valsti, spiesti ievērot sociālo distancēšanos un pašizolāciju.

Kā tas ietekmē zirgu audzēšanas nozari?

Apkopojam ieteikumus un risinājumus dažādām darbībām, saistītām ar zirgu audzēšanu, lai samazinātu vīrusa izplatību un pasargātu savas ģimenes un apkārtējo veselību.

Privāto zirgu īpašniekiem

Vairāk kontaktējieties ar zirgiem, mazāk ar citiem cilvēkiem. Uz stalli dodieties viens, bez draugiem. Saskaņojiet savu ierašanos ar staļļa īpašnieku, jo neievērojot noteikumus, pat negribot varat apdraudēt staļļa cilvēku veselību. Staļļa īpašnieks var lūgt parakstīt apliecinājumu, ka neesat apmeklējis Covid-19 skartās valstis vai teritorijas (atbilstoši Veselības ministrijas publiskotajai informācijai), kā arī neesat bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Staļļu īpašniekiem

Jāatceras, ka esam atbildīgi ne tikai par sevi un savu veselību, bet arī par savu zirgu labturību. Ievērojiet visus valdības noteiktos ierobežojumus par sociālo distancēšanos un dezinfekciju.

Ierobežojiet cilvēku kustību stallī un tā apkārtnē. Ja saslims zirgkopēji, tas būs daudz sliktāk, nekā ierobežot uz laiku apmeklējumus.

Kontrolējiet, lai vienā telpā stallī būtu vienlaicīgi ne vairāk par 2 cilvēkiem, bet labāk maksimāli izmantot āra laukumus svaigā gaisā, jebkuros kontaktos saglabājot 2 m distanci.

Šaubu gadījumā varat lūgt parakstīt iepriekš minēto apliecinājumu, saglabājot personas datus izsekojamībai.

Dzīvnieku pārvadāšana un veterinārā aprūpe (atbildes uz LŠZAA jautājumiem no PVD):

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju nav paredzēti nekādi ierobežojumi dzīvnieku pārvietošanā un to veterinārajā aprūpē. 

Veicot jebkuras darbības ar dzīvniekiem, dzīvnieku īpašniekiem, veterinārārstiem, personālam ir jāievēro valdības noteiktie ierobežojumi cilvēku saskarsmē. 

Katrā stallī un atšķirīgās situācijās dzīvnieku īpašniekam un veterinārārstam ir rūpīgi jāapdomā darbību secība un nepieciešamība tajās piedalīties vairākiem cilvēkiem.

Iespējams, var nākties kādus pasākumus atcelt, izņemot tos kas nepieciešami, lai nodrošinātu dzīvnieku veselību un labturību. 

Zirgu vērtēšana (atbilde uz LŠZAA jautājumiem no ZM):

Attiecībā uz dzīvnieku vērtēšanu, informējam, ka normatīvajos aktos par zirgu snieguma pārbaudes veikšanu (MK noteikumi Nr. 97 “” Zirgu snieguma pārbaudes kārtība, kā arī kārtība zirgu dalībai sacensībās)  ir paredzēts laika periods vērtēšanas veikšanai, līdz ar to nodrošinot iespēju veikt atbilstošās darbības .

Ja gadījumā dzīvnieku vērtētājam nav bijusi iespēja veikt vērtēšanu kādā no saimniecībām saistībā Covid-19 vīrusa izraisīto situāciju, iesakām šos gadījumus individuāli izvērtēt un dokumentēt. 

Papildus atgādinām, ka visas ziņas ganāmpulku īpašniekam, kas saistītas ar dzīvnieku  reģistru, līdz ar to arī ar dzīvnieku izsekojamību un pārtikas drošību ir jāsniedz normatīvu aktu noteiktā kārtībā. 

Ieteikumi no LŠZAA

  • Zirgu vērtēšanu pēc iespējas atliekat uz laiku, kad beigsies ierobežojumi.
  • Kumeļu apzīmēšanu jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz 6 mēnešu vecumam. Zirgu īpašniekam un veterinārārstam ir rūpīgi jāapdomā darbību secība un nepieciešamība tajās piedalīties vairākiem cilvēkiem.
  • Turpinoties kumeļu dzimšanas un ķēvju lecināšanas sezonai, zirgu īpašniekiem ir rūpīgi jāapdomā darbību secība un nepieciešamība tajās piedalīties vairākiem cilvēkiem. Jebkurā gadījumā zirgu transportēšana nav aizliegta, tikai ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus.
  • Rūpīgi izvērtējiet papildus tēriņu vajadzību precēm, kas nav ikdienas pirmās nepieciešamības lietas.

Dažas nepatīkamās lietas, ar kurām var nākties saskarties:

Ir skaidrs, ka ārkārtējā situācija ļoti būtiski ietekmēs pasaules un Latvijas ekonomiku. Daudzi uzņēmumi tiek slēgti, darbinieki atlaisti. Ļoti iespējams, ka privāto zirgu turētāji nevarēs regulāri un pilnā apmērā samaksāt par uzturēšanu. Atteikšanās no šiem klientiem diez vai būs labākais risinājums, jo pastāvīgās izmaksas (elektrība, ūdens, darbaspēks, u.c.) un mainīgās (barība, pakaiši, u.c.) nekur nepazudīs. Ko darīt? Runājiet, vienojieties un racionalizējiet. Labāk ir šobrīd uz laiku nolaist cenas, lai nezaudētu klientus vispār.

Valsts atbalsts, saistībā ar Covid-19:

Atbilstoši likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 2.pantam, Ministru kabinets 2020.gada 26.martā ir apstiprinājis noteikumus par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem un izvērtējot ekonomisko situāciju šo īpašo atbalsta mehānismu drīkst piemērošanai arī citu nozaru uzņēmumiem. Vēl iespējams izmantot ALTUM realizējamās krīzes garantiju un apgrozāmo līdzekļu programmas. Sīkāka informācija, ar piekļuvi visiem krīzes situācijas risināšanai aktuālajiem normatīvajiem aktiem, ir pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapā, kuru ministrija regulāri atjaunos: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalsta-pasakumi-uznemejiem-lai-mazinatu-covid-19-ietekmi?id=11154 . 

Kopumā:

Pēc iespējas centieties izvairīties no spriedzes un depresijas.

Mazāk sekojiet mediju “uzpūstajām” ziņām, vairāk ticamiem, apstiprinātiem faktiem.

Esam piesardzīgi, bet neļaujamies panikai un nepārspīlējam.

Šis ir Pacietības un Iecietības Laiks.

Laiks Gaidīt un Izturēt.

Laiks Dot un Saņemt.

 

Vēlot izturību,

LŠZAA